Herroepingsrecht  

De consument heeft het recht om schriftelijk of via een duurzame drager aan de verkoper te melden dat u afstand doet van de aankoop en dit zonder sanctie en zonder motief, binnen de 14 dagen vanaf de eerstvolgende dag van de levering van het product.

De consument  heeft zo een herroepingtermijn van  14 kalenderdagen om ons 1 of alle artikelen terug te sturen. De enigste kosten ten laste van de klant, die zijn herroepingsrecht wil gebruiken, zijn de verzendingskosten. 

De goederen terugsturen gebeurt via de post naar het volgend adres:

Les tissus du Chien Vert

rue du chien vert 2

1080 Brussel

België

De terugbetaling,  van de som die de kant heeft gestord,  gebeurt kosteloos binnen de 30 dagen volgend de herroeping. De klant kan niet beroepen op het herroepingsrecht voor contracten van goederen die op maat gesneden zijn volgens de specificaties van de klant of ronduit gepersonaliseerde contracten.

Volgende artikelen worden niet teruggenomen, noch geruild:

• door derden en/of de koper aangepaste, beschadigde of vervuilde artikelen,

• onvolledige artikelen,

• artikelen die niet meer in de oorspronkelijke verpakking zitten,

• artikelen die volgens de specificaties van de klant op maat gemaakt zijn of ronduit gepersonaliseerde artikelen.

Om ervoor te zorgen dat de klant een idee heeft van het artikel voor het kopen heeft j  "Les Tissus du Chien Vert" , een systeem van staaltjes. De prijs van het staaltje is gebaseerd op een percentage van de prijs van de stof per meter.